El programa de Cultura vol recollir i potenciar les activitats que es duguin a terme dins dels diferents òrgans acadèmics de la Universitat. Per aquest motiu, estableix una interlocució directa i assídua amb les persones designades responsables de l’àmbit de la cultura a cada centre propi. Les estructures que operen a aquest efecte són les comissions, els instituts i els departaments.

Comissions

Comissions

La principal és la Comissió de Cultura, encarregada d’aprovar i d’elaborar el programa de les activitats de la Universitat. Al costat d’aquesta comissió, es valora la possibilitat d’incloure una comissió de directors de museus i una altra d’artistes.

Comissió de Cultura

Instituts

Instituts

Amb l’objectiu de recollir la producció dels diferents instituts relacionats amb l’àmbit cultural, en especial l’Institut de Cultura, l’Institut d’Història Jaume Vicens Vives o el Centre de Creació Phonos, el programa de Cultura aspira a estrènyer la relació d’interlocució amb aquests centres i a servir-los de canal de divulgació més enllà de la comunitat universitària.

 
Departaments

Departaments

El programa de Cultura designa una persona responsable a cada unitat de coordinació acadèmica amb funcions de coordinació i comunicació amb aquest programa, per reforçar les accions culturals que es duguin a terme en el si dels departaments.