No s'han trobat resultats

2016 (80)

Besalú Casademont, Reinald. Novetats bibliogràfiques. Comunicació: revista de recerca i d'anàlisi 2016; 33(2): 133-139.

Besalú, Reinald. La construcción de una relación con los espectadores en la continuidad televisiva. Estudios sobre el mensaje periodístico 2016; 22(1): 195-207.

Duch, J.; Vicens, J.; Beà Baró, A.; Guerrero-Solé, F.; Ferrés Prats, J.. Participació ciutadana i xarxes socials. Dins: Gisbert Cervera, M.; González Martínez, J. (eds.). New Learning Environments from a Transformativa Perspective. 1 ed. Wolters Kluwer; 2016.

Fernández-Aballí Altamirano A. Where is Paulo Freire?. International Communication Gazette 2016; 48(7): 677-683.

Fernández-Planells A, Masanet MJ, Figueras-Maz M. TIC i joves: reflexions i reptes per al treball educatiu. 1 ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya; 2016.

Ferrés-Prats, J.; Masanet, M.J.. La educación mediática en la universidad española. 1 ed. Barcelona: Gedisa; 2016.

Ferrés-Prats, J.; Masanet, M.J.. Nuevos retos para la educación mediática. Dins: Ferrés-Prats, J.; Masanet, M.J.. La educación mediática en la universidad española. 1 ed. Barcelona: Gedisa; 2016. p. 134-153.

Ferrés-Prats, J.; Masanet, M.J.. A vueltas con la educación mediática. Dins: Ferrés-Prats, J.; Masanet, M.J.. La educación mediática en la universidad española. 1 ed. Barcelona: Gedisa; 2016. p. 10-27.

Gifreu J. L'espai comunicatiu en català: del món local al món global. Dins: Pradilla MA. Miscel·lània d'Homenatge a Joan Martí i Castell. 1 ed. Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili; 2016. p. 33-42.

Gifreu J. La cultura mediàtica i els mitjans de comunicació. Dins: S Giner, O Homs. Raó de Catalunya. La societat catalana al segle XXI. 1 ed. Barcelona: Institut d¿Estudis Catalans; 2016. p. 415-433.

Gómez Puertas, Lorena. Nuevos entornos de aprendizaje para las Teorías de la Comunicación. Revista del CIDUI 2016; (3).

Gómez-Colel E, Medina-Bravo P, Fernández-Aballí A, Jiménez M, Obradors M. The degree of advertising and public relations: Gender matters [El grado de publicidad y relaciones públicas: Cuestión de género]. Opción revista de ciencias humanas y sociales 2016; 32(11): 668-676.

Gómez-Colell, Eva; Medina-Bravo Pilar; Fernández-Aballí, Ana; Jiménez-Morales, Mònika; Obradors, Matilde. El grado de publicidad y relaciones públicas: cuestión de género. Opción revista de ciencias humanas y sociales 2016; 32(11): 668-676.

Gómez-Domínguez P, Aguilar Paredes C, Villanueva Baselga S, Sánchez Gómez L. News quality: a comparative research on the news reports of public and private regional networks in Spain. Cuadernos.info 2016; (38): 165-181.

Gómez-Domínguez, P. Catalonia TV System and Social TV. Observatori de la Producció Audiovisual 2016; ( ).

Gómez-Domínguez, P. Mapa de la televisió a Catalunya. Observatori de la Producció Audiovisual. Observatori de la Producció Audiovisual 2016; ( ).