Beyond the Theoretical Conversations on the Origins of Mediatizations: A Post-disciplinary Exchange

 • Autors
 • Scolari CA
 • Autors UPF
 • SCOLARI ., CARLOS ALBERTO;
 • Autors del llibre
 • Scolari CA, Fernández JL, Rodríguez-Amat JR
 • Titol del llibre
 • Mediatization(s). Theoretical Conversations between Europe and Latin America
 • Editorial
 • Intellect
 • Data publicació del Llibre
 • 2021
 • Pàgines
 • 87-103
 • ISBN del libre
 • 9781789383676
 • Citació completa
 • Scolari CA. Beyond the Theoretical Conversations on the Origins of Mediatizations: A Post-disciplinary Exchange. Dins: Scolari CA, Fernández JL, Rodríguez-Amat JR. Mediatization(s). Theoretical Conversations between Europe and Latin America. 1 ed. Intellect; 2021. p. 87-103.