El sorgiment de la Política Pop a Espanya: l'espectacle televisiu, la web 2.0 i els videojocs

El sorgiment de la Política Pop a Espanya: l'espectacle televisiu, la web 2.0 i els videojocs

Aquesta investigació planteja com a objectiu principal la identificació dels diferents gèneres i formats - televisius, del web i dels videojocs - mitjançants els quals es confirma la Política Pop del nostre país. La premisa de partida és que la política en tant que tema i la imatge dels polítics han abandonat definitivament els gèneres informarius com a espais exclussius de conformació de la seva identitat pública i progressivament són reemplaçats per continguts vinculats no només a l'entreteniment sinó a l'espectacle.

Els continguts i les imatges generats en el nou context - en forma de vídeojocs, pàgines web o realities - tenen una potència que difícilment poden ser equiparats pels continguts tradicionales dels telenotícies; els polítics decideixen prendre part en aquesta tendència però amb això, no només perdren el control sobre les regles del joc sinó que participen activament en una reconfiguració radical i irreversible de l'imaginari públic sobre la política.

Ministeri de Ciència i InnovacióMinisteri de Ciència i Innovació