La Unitat de Coordinació Acadèmia de Ciències de la Salut i de la Vida disposa d'un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ). El seu disseny va ser certificat per l'AQU en 2011 i està basat en les directrius del programa AUDIT. 

Aquest sistema és l'instrument fonamental i la principal font d'informació per a fer el seguiment, les acreditacions i la millora contínua de les titulacions. Des de la seva primera versió s'ha revisat i millorat i està concebut com un sistema viu en constant actualització.

 

Responsable Acadèmic: Elisabeth Moyano ([email protected])

Tècnic de Qualitat: Lluís Roig ([email protected])