L'Oficina de Coordinació Acadèmica (OCA) és l'organisme tècnic-educatiu que atén les necessitats acadèmiques dels ​graus ​que s'imparteixen a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida​.

Missions:

  1. Coordinació de les activitats acadèmiques.
  2. Planificació i coordinació de les avaluacions.
  3. Organització i coordinació de les activitats docents transversals.
  4. Pla d'acollida al nou professorat.
  5. Activitat de difusió dels estudis.

 

 

Responsable acadèmic: Meritxell Girvent ([email protected])