El Programa d’ Innovació, Recerca i Serveis Educatius (IRSE) té la responsabilitat de la innovació i la recerca educativa a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Realitza les seves funcions a través del Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut (GRECS) , la unitat tècnica prevista per la UPF per al suport a la Qualitat i la Innovació Docent (UCLIK) i el subprograma d’Activitats de Cooperació amb l’Ensenyament Secundari (ACES) que abasta els contactes amb els centres de secundària i els programes conjunts amb el PRBB.

 

 

Responsable acadèmic: Mar Carrió ([email protected])