POUS ANDRES, RAFAEL


Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Ubiquitous Computing

+34 +34 935421380
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

linkedin LinkLINKEDIN Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR OORCID LinkORCID