CASAMAYOR PUJOL, VICTOR

Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Ubiquitous Computing

+34 93 542 1380
victor.casamayor@upf.edu
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona