Jordi Íñigo (coord.), José Ma. Barceló, Llorenç Cerdà, Enric Peig (ordre alfabètic). Estructura de xarxes de computadors. 1 ed. Barcelona: UOC; 2004.
Peig Olivé, Enric. Interoperabilidad de metadatos en sistemas distribuidos. 1 ed. 2004.
Jordi Íñigo (coord.), José Ma. Barceló, Ramon Martí, Enric Peig, Xavier Perramon (ordre alfabètic). Xarxes aplicacions i protocols d'internet. 1 ed. Barcelona: UOC; 2003.