Vés enrere Marco, Josep

MARCO, JOSEP

JOSEP MARCO
Universitat Jaume I
Universitat Jaume I

Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona (1986) i Doctor en Traducció i Interpretació per la Universitat Jaume I (1998). Va treballar com a professor d’anglès en l’ensenyament secundari entre 1987 i 1992. Des d’octubre de 1992 treballa a la Universitat Jaume I, primer al Departament de Filologia i després, de 1994 ençà, al Departament de Traducció i Comunicació.

Els seus interessos de recerca abasten els següents camps: l’anàlisi estilística orientada envers la traducció, la didàctica de la traducció (especialment la literària), els estudis de traducció basats en corpus electrònics i la traducció literària al català al llarg del segle XX. Entre les seues aportacions cal destacar els llibres La traducció literària (1995), del qual fou curador, i El fil d’Ariadna. Anàlisi estilística i traducció literària (2002), del qual és autor, així com diversos articles publicats en revistes especialitzades del camp de la traductologia. Entre les publicacions dedicades principalment a les traduccions literàries al català durant el segle XX cal citar «Funció de les traduccions i models estilístics: el cas de la traducció al català al segle XX» (2000), «Translating style and styles of translating: Henry James and Edgar Allan Poe in Catalan» (2004) i «Carles Riba i el literalisme de traç fi: una anàlisi basada en la traducció d’”El gat negre”, d’Edgar Allan Poe» (2005).