D'acord amb l'article 36.1 de la Llei 19/2014, i 72.1 del Decret 8/2021, es facilitarà en el termini màxim de 30 dies des de l'endemà de la data en què es dicti la present resolució.

 

Data de la darrera actualització: 26.04.2021

Data prevista propera d'actualització: es va actualitzant constantment