Vés enrere Tenure-Track position in Second Language Acquisition (English)

Tenure-Track position in Second Language Acquisition (English)

17.03.2022

 

 

Convocatòria TRAD-TT-2022-16

17/03/2022 Oferta

31/05/2022 Llista de persones candidates que passen a la segona fase

6/06/2022 Calendari d'actuació de la segona fase

13/07/2022 Comissió de selecció

29/07/2022 Proposta de provisió

Convocatòria Plaça Persona seleccionada
TRAD-TT-2022-16 Plaça: 1
Departament: Traducció i Ciències del Llenguatge
Miquel Llompart Garcia

Contra la proposta de provisió de la Comissió de Selecció, les persones interessades poden presentar un recurs d'alçada davant del Rector en el termini d'un mes des de la publicació d'aquesta proposta a la web de la Universitat Pompeu Fabra. 

29/08/2022 Termini presentació al·legacions a la proposta de provisió

18/11/2022 Acord de la Comissió de Professorat de 25 d'octubre del 2022

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact