El Màster universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada ha estat distingit amb la menció International Master's Programme, atorgada per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb un finançament específic de 5.000,00€.

En aquest enllaç podeu consultar la Resolució d'atorgament:

D'acord amb la Resolució de 29 de maig de 2014 del president de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris, per la qual es resol la convocatòria  per a l'atorgament de la menció distintiva Internacional Master's Programme (IMP) per a programes de màsters oficials i propis, que siguin impartits a Catalunya, amb l'objectiu d'impulsar una promoció internacional qualitativa per a aquest nivell d'estudis.

En aquest altre enllaç podeu consultar la Resolució de la convocatòria:

RESOLUCIÓ ECO/1675/2013, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a l'atorgament de la menció distintiva International Master's Programme (IMP) per a programes de màster oficials i propis, que siguin impartits a Catalunya, amb l'objectiu d'impulsar una promoció internacional qualitativa per a aquest nivell d'estudis.