RESULTATS DEFINITIUS DE LA PROVA (APTE O NO APTE) 

 

11/07/2017 PUBLICACIÓ PRIMERA ASSIGNACIÓ DE PLACES PER PART DE L’OFICINA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT  (OAU)  https://accesnet.gencat.cat