Pràctiques voluntàries

Els estudiants de la Facultat poden realitzar pràctiques voluntàries en diverses institucions relacionades amb la llengua de signes. Les pràctiques voluntàries ofereixen als estudiants la possibilitat de conèixer la realitat de la comunitat sorda, alhora que activar la LSC en contextos reals.

Al llarg del curs s'ofereixen diverses pràctiques voluntàries en llengua de signes. Si voleu participar-hi o tenir-ne més informació, poseu-vos en contacte amb la tutora de LSC de la Facultat, la professora Delfina Aliaga.

Curs 2011-2012

Institució: Casal de Sords de Barcelona

Acció: Atenció telefònica i redacció de textos per als departaments d'infantil, persones grans, formació i esports. 

Durada: d'octubre de 2011 a juny de 2012, una tarda per setmana. 

 

Institució: MOTOSORDS (associació de motards sords de Catalunya)

Acció:  Redacció de textos i activitats de promoció.

Durada: de novembre de 2011 a abril de 2012, un matí cada quinze dies. 

 

Institució: Casal de Sords de Barcelona

Acció: Classes de reforç per a nens sords. 

Durada: de novembre de 2011 a juny de 2012, dues tardes per setmana

 

Institució: Casal de Sords de Barcelona

Acció: Classes de reforç per a una noia sorda

Durada: de març a abril de 2012, dues tardes per setmana.

 

Institució: Associació de persones Sordes de Terrassa

Acció: Adaptació del vocabulari de l'autoescola, de llengua oral a LSC

Durada: de febrer a abril de 2012, un cop per setmana. 

 

Institució: Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)

Acció: Col·laboració en l'elaboració de materials d'aprenentatge de la LSC

Durada: de gener a maig de 2012, un matí per setmana. 

 

Institució: Casal de Sords de Barcelona

Acció: Col·laboració en la preparació d'activitats d'esports per al club d'esports del Casal.

Durada: de maig a juny de 2012, una tarda a la setmana.

 

Institució: Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra

Acció: Interpretació de la LSC al taller sobre la LSC en àmbits de la sanitat que impartia una professora sorda.

Durada: una tarda

 

Institució: Casal de Sords de Barcelona

Acció: col·laboració com a monitores de nens sords amb motiu de la conferència Autoestima Infantil.

Durada: 9 de juny de 2012.

Visites pràctiques