Vés enrere Premis Talent de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, curs 2022-2023

Premis Talent de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, curs 2022-2023

La Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge donarà 8 Premis Talent als millors estudiants que es matriculin a primer curs el 2022-2023

24.03.2022

 

 


 


 

 


 

 

La Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge vol potenciar el talent dels estudiants que arriben a la Facultat per primer cop i per això es proposa premiar els estudiants que accedeixin als estudis amb les millors notes d’accés.

Destinataris dels premis

  • Estar matriculats per primera vegada a primer curs d’un grau de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge.
  • Estar matriculats per primer cop a la universitat.

Patrocinadors dels premis

Els Premis Talent seran de 500€ per a cada un dels premiats i compten amb el suport d’empreses i institucions i del Departament i la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra, essent un clar exemple de col·laboració entre universitat i entitats socials i econòmiques.

Curs d’aplicació

Aquestes bases s’apliquen el curs acadèmic 2022-2023.

Nombre de premis

Es concediran vuit premis, dos per a cadascun dels graus i vies d’accés següents:

  • Grau en Llengües Aplicades
  • Grau en Traducció i Interpretació (via d’accés anglès)
  • Grau en Traducció i Interpretació (via d’accés francès, alemany, llengua de signes catalana)
  • Accés al Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades

Criteris de selecció dels premiats

Per a la selecció dels estudiants premiats es farà servir la nota d’admissió que a la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra li consti a través de les comunicacions oficials. En cap cas els estudiants podran modificar aquesta nota.

Es tindrà en compte la nota d’admissió a la universitat, és a dir, la nota sobre 14.

Selecció dels estudiants premiats

Per a cada grau i via d’accés esmentat anteriorment, se seleccionaran els dos estudiants amb la nota d’admissió més alta que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

Acceptació dels premis

Atès que aquests premis es concedeixen sense una sol·licitud prèvia, els estudiants seleccionats hauran d’acceptar per escrit la concessió i les bases per les quals es regula.

Si algun dels estudiants seleccionats renunciés al premi, el premi es concedirà al següent estudiant segons l’ordre de nota obtingut.

Lliurament dels premis

La cerimònia pública de lliurament de premis es farà durant el primer trimestre del curs 2022-2023.

Comissió de selecció

La comissió de selecció d’aquests premis estarà formada per la degana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, la cap d’estudis i la vicedegana d’estudiants.

Publicitat i promoció

La Facultat es reserva el dret a fer les accions de publicitat i promoció dels premis que consideri oportunes.


Imatge de les guanyadores de la primera convocatòria (curs 2022-2023)

Enllaç a la notícia institucional.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact