El cicle de verificació, seguiment, millora i acreditació dels títols oficials té com objectiu l'avaluació de la qualitat dels mateixos.

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) és l'instrument fonamental de tots els processos associats a aquest cicle continu. A continuació es pot consultar tota la documentació relacionada amb les titulacions de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Ciències del Llenguatge.

Grau en Traducció i Interpretació
 

 

Memòria de la titulació

INFORMES DE SEGUIMENT UPF
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13

INFORMES AQU

Autoinforme

Indicadors de la titulació

UPF en xifres

Premis i Reconeixements

 

Grau en Llengües Aplicades

Memòria de la titulació

INFORMES DE SEGUIMENT UPF

2009-10
2010-11
2011-12
2012-13

INFORMES AQU

Autoinforme

Indicadors de la titulació 

UPF en xifres

Premis i Reconeixements

Màster universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada                             

Memòria de la titulació

INFORMES DE SEGUIMENT UPF

2010-11
2011-12
2012-13

INFORMES AQU

Autoinforme

Indicadors acadèmics

UPF en xifres

Acreditacions

Premis i Reconeixements

Màster universitari en Estudis de Traducció     

Memòria de la titulació

INFORMES DE SEGUIMENT UPF

2010-11 
2011-12 
2012-13

INFORMES AQU

Autoinforme

Indicadors acadèmics

UPF en xifres

Acreditacions

Premis i Reconeixements

Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge

                  

Memòria de la titulació 

INFORMES DE SEGUIMENT UPF

INFORMES AQU

Autoinforme

Indicadors acadèmics

UPF en xifres

 

Premis i Reconeixements