XXI Concurs de Traducció / XIII Premi al Millor Treball de Recerca en l'Àmbit de les Llengües i el Llenguatge / IX Premi UPF-Fesoca de Llengua de Signes Catalana