Amb l’objectiu de millorar l'organització de les activitats organitzades a l’UCA de Traducció i Ciències de Llenguatge, teniu a la vostra disposició el següent formulari. Aquest formulari té com a finalitat recollir les dades necessàries per al desenvolupament òptim de les activitats.