Els alumnes de 4t de Traducció i Interpretació van cloure el segon trimestre amb el lliurament de la maqueta d'una revista. És el treball final de l'assignatura Edició i Revisió. És un treball en equip, de col·laboració en grups, en el qual els alumnes han d'establir els criteris ortotipogràfics per a una proposta de revista bilingüe, fer-ne el disseny i editar-la aplicant les convencions que el grup ha desenvolupat i les eines informàtiques apropiades.

Els resultats són clarament la mostra de la bona feina feta pels nostres estudiants, amb uns dissenys actuals i atractius i, en definitiva, una demostració de la diversitat de les tasques que s'articulen al voltant d'una publicació.