Enguany, excepcionalment, les proves de la segona fase es realitzaran als centres escolars:

  • La Universitat us enviarà (per correu electrònic) les proves el 2 de març del 2021, i  els vostres estudiants hauran de realitzar la prova, sota la supervisió d'un docent, al llarg de la setmana. La prova tindrà una durada d'una hora i mitja.

  • Us heu de comprometre a enviar les proves realitzades pels vostres candidats abans de les 23:59 h del 22 de març del 2021. 

  • No acceptarem cap prova enviada fora de termini.
     

ENVIAMENT DE LES PROVES:

Els centres enviaran les proves dels seus estudiants a través d’un formulari específic allotjat al web de la Facultat.