Si el vostre centre està a més de 100 quilòmetres de distància de Barcelona i el comitè organitzador del concurs ha acceptat la vostra proposta de realitzar les proves al vostre centre, heu de tenir en compte les següents consideracions:

 • La Universitat us enviarà (per correu electrònic) les proves el 22 de març de 2019, els vostres estudiants hauran de realitzar la prova, sota la supervisió d'un docent, al llarg de la setmana. 

 • Us heu de comprometre a enviar les proves realitzades pels vostres candidats abans de les 23:59 h del 29 de març de 2019. 

 • No acceptarem cap prova enviada fora de termini.
   

ENVIAMENT DE LES PROVES:

 • El centre enviarà un ÚNIC correu electrònic a la següent adreça: [email protected]
   
 • A l'assumpte del missatge s'haurà d'indicar: Nom del centre -  Proves de la segona fase del Concurs de Traducció
   
 • Al cos del missatge es llistaran els estudiants participants per cada categoria.
   
 • Les proves dels estudiants s'enviaran com a documents adjunts escanejats, indicant com a nom del fitxer:

Cognom(s) del estudiant, Nom del estudiantDNI (o NIE) de l'estudiant