Especialista docent en Llengua de Signes Catalana (LSC). Gramàtica i didàctica per a professorat d’LSC

Presentació Presentació

Els estudis d’Especialista Docent en Llengua de Signes Catalana (LSC). Gramàtica i didàctica per a professorat de l’LSC constitueixen un títol propi de la UPF adreçat a professors sords de llengua de signes catalana (LSC) en actiu o en fase de formació, que pretén dotar-los de les competències necessàries d’anàlisi lingüística, de gramàtica i d’ensenyament de segones llengües aplicades a les llengües de signes.

Es tracta d’un curs impartit per diferents professionals de l’àmbit de reconegut prestigi, especialistes en gramàtica, didàctica i lingüística de la llengua de signes, que tenen molta motivació per contribuir a la bona formació de futurs docents i especialistes de l’LSC. El pla d’estudis està format per assignatures específiques d’aquests estudis, d’una banda, i assignatures existents al grau en Traducció i Interpretació i al grau en Llengües Aplicades, de l’altra, que permeten una conjunció enriquidora de diferents bagatges formatius dins l’aula.  

Els estudiants del títol propi són estudiants de la Universitat Pompeu Fabra a tots els efectes: tenen carnet d'estudiant universitari (amb els seus avantatges i descomptes) i accés a la intranet de la Universitat. Poden fer ús de la biblioteca i de tots els serveis a què tenen accés els estudiants de la UPF (entre altres, aules d'informàtica, cultura, esports, activitats de responsabilitat social, etc.). Així mateix, podran participar activament en la vida estudiantil mitjançant múltiples activitats. Com a estudiants de la UPF incrementaran encara més la xarxa de llengua de signes de la UPF.  

Durada i horaris Durada i horaris

El títol específic Especialista Docent en Llengua de Signes Catalana. Gramàtica i didàctica per a professorat d’LSC té un valor de 60 crèdits.*

(* Un crèdit equival a 25 hores de dedicació a una classe).

El programa té una durada de quatre trimestres: comença al setembre del 2019 i acaba al desembre del 2020. La majoria de les classes només tenen un trimestre i solen ser de setembre a desembre, de gener a març o d'abril a juny. També hi ha tres classes que duren dos trimestres.

Les classes es fan els dijous, els divendres a la tarda i els dissabtes al matí. Les sessions presencials tenen una durada de 2 hores setmanals.

Assignatures Assignatures

Direcció Direcció

 • Direcció: Gemma Barberà
 • Coordinació: Delfina Aliaga, Santiago Frigola i Cristina Gelpí

Professorat Professorat

Professorat principal

Delfina Aliaga (UPF)

Gemma Barberà (UPF)

Santiago Frigola (UPF)

Cristina Gelpí (UPF)

Jordina Sànchez-Amat (UPF)

Esther de los Santos (UPF)

Alícia Sort (CERECUSOR/APANSCE)

 

Professorat convidat

Pepita Cedillo (CREDAC/Tres Pins)

David Falguera (CERECUSOR/AGILS)

Pedro Frigola (CERECUSOR)

Berta Frigola (CERECUSOR / ASU)

Noèlia Hernández (CFGS Salvador Seguí)

Alexandra Navarrete (UPF)

Josep Quer (ICREA-UPF)

Raúl Ruiz (Llar de persones sordes de Badalona)

Miguel Angel Sampedro (URJC)

Raquel Veiga (UPF)

LLoc de realització
Campus del Poblenou i Campus de la Ciutadella

Preu

1.600 € (Pagament únic)

Organització Organització

El títol propi “Especialista docent en LSC. Gramàtica i didàctica per a professorat d’LSC” està organitzat per la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF. Compta amb la col·laboració de la Federació de persones sordes de Catalunya (FESOCA) i amb la col·laboració del Centre d’Estudis LSC-UPF Actua i el Laboratori de llengua de signes catalana.

  

Certificació Certificació

Los estudiantes que completen los 60 créditos correspondientes al programa obtendrán el título específico "Especialista docente en lengua de signos catalana: Gramática y didáctica para profesorado de LSC", expedido por la Facultad de Traducción e Interpretación de la UPF.

Requisits d'admissió Requisits d'admissió

Per poder ser admès al títol propi, cal disposar com a mínim d’una de les titulacions o certificats per a persones sordes següents:

 1. Requisits de titulació prèvia
  • Professors sords de llengua de signes catalana (INCANOP)
  • Postgrau de Professor, Assessor i Especialista en llengua de signes catalana (Universitat de Barcelona)
  • Postgrau en Professor de llengua de signes catalana (Universitat de Girona)
  • Titulats universitaris o de cicles formatius (que a més puguin acreditar experiència en activitats docents)
  • Altres certificats de professionalitat o acreditacions professionals oficials
    
 2.  Règim de dedicació al curs
  • El programa es cursa complet. No existeix la modalitat de matrícula d’assignatures soltes.
  • Les assignatures s’imparteixen en una sessió setmanal de 2 h. La ràtio de presencialitat és del 20% i la dedicació fora de l’aula és del 80%.
  • El treball autònom fora de l’aula és essencial per al seguiment adequat del curs, així com també el treball cooperatiu entre els estudiants.

Sol·licitud d'admissió Sol·licitud d'admissió

Para la solicitud de admisión hay que enviar la siguiente documentación a la dirección de correo [email protected] con el asunto "CANDIDATURA: Especialista docuente en LSC": 

1.- Documentación para la solicitud:

 • Currículum del candidato
 • Titulaciones acreditativas, certificados de profesionalidad o acreditaciones profesionales oficiales
 • Video señado de motivación (duración inferior a 5 minutos) que destque los motivos del candidato para inscribirse en el curso y que muestre un nivel de LSC de proficiencia. 
 • Fotocopia del DNI o pasaporte 
 • Teléfono de contacto y fecha de nacimiento

El plazo de envío de la solicitud és el 12/07/2019.

2.- Valoración de candidaturas

La comisión académica del curso valorará las candidaturas presentadas. En caso que lo considere conveniente podrá convocar  a los candidatos a una entrevista (presencial o virtual).

La valoración de las candidaturas tiene en cuenta la formación previa del candidato, la experiencia previa en docencia, la elaboración de materiales didácticos, la participación (en régimenes diversos) en actividades de formación de lengua de signos y la motivación por realizar el curso.

Matrícula

Els candidats admesos rebran un correu electrònic/videocorreu en relació a la matrícula i al pagament.

 

Dates clau

Presentació informativa del curs:

14/06/2019 a les 12h a l’aula 52.201 (UPF, Roc Boronat, 138 Barcelona)

14/06/2019 a les 16h a l’aula 52.201 (UPF, Roc Boronat, 138 Barcelona)

NOVA CONVOCATÒRIA

 • NOVA sol·licitud d’admissió i presentació de documentació: 13/09/2019
 • Comunicació de l’admissió als candidats admesos: 17/09/2019
 • Matrícula: 26 de setembre
 • Pagament de la matrícula: 26/09/2019

 

Contacte i consultes:

[email protected]

 

Acte de Cloenda ( 14 de desembre de 2018)