L'Àrea Tallers del campus del Poblenou concentra tots els espais tècnics dedicats a la docència.

L'edifici inclou els espais següents: