WILTSCHKO, MARTINA ELISABETH

Professora d'investigació ICREA
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
GLiF & GraC

+34 93 542 2249
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR


Línies de recerca: sintax i les seves interfícies (amb prosòdia, morfologia, semàntica i pragmàtica), teoria lingüística, typologia formal, gramàtica del llenguatge interaccional, llenguatge i patologies cognitives.

Pàgina web personal