BERNAL GALLEN, ELISENDA

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Traducció i Interpretació

+34 93 542 1130
elisenda.bernal@upf.edu
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona