HINZEN, WOLFRAM

Professor d'investigació ICREA
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Grammar & Cognition Lab

+34 93 542 2393
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona