RIBAS BISBAL, MARIA MONTSERRAT

Professora Titular d'Universitat
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
GEDIT: Grup d'Estudis del Discurs i de la Traducció

+34 93 542 1257
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

OORCID LinkORCID