BOLEDA TORRENT, GEMMA

Professora d'investigació ICREA
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
COLT (UR-LING): Computational Linguistics and Linguistic Theory

+34 93 542 2232
gemma.boleda@upf.edu
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

OORCID LinkORCID


Computational semantics; semantic theory; distributional semantics; lexical semantics; compositional semantics; reference; computational and quantitative approaches to language

Pàgina web personal