BAILEY, ROBERT LEE

Professor Associat
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
GEDIT: Grup d'Estudis del Discurs i de la Traducció

+34 93 542 1131
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona