Taula rodona Sign language advocacy: experiences and strategies. 27 de juliol de 2018.

 

Conferència de Diane Lillo-Martin: "L2 Sign Language Acquisition by Hearing Parents of Deaf Children: Attitudes and Experiences". 18 de maig del 2018.

 

Conferència de Rubén Nogueira Fos: "Fonologia i llengües de signes: al final tot es basa en l’energia articuladora". 2 de març de 2018.

Conferència d'Alícia Sort: "Psicosociologia de les persones sordes". 17 febrer 2018.