Primer trimestre

Assignatura Crèdits ECTS Nivell d'Espanyol Idioma
55000 - Llengua Espanyola: Intermedi 1  4 Intermedi A2- B1.1; B1.2  Espanyol
55003 - Traducció B/A/B (Ang/Esp/Ang)I  3 Intermedi, avançat, superior A2- B1.1; B1.2; B2.1,B2.2; B2+, C1, C2  Anglès i Espanyol
55004 - Traducció B/A/B (Fr/Esp/Fr) I  3 Intermedi, avançat, superior A2- B1.1; B1.2; B2.1,B2.2; B2+, C1, C2  Francès i Espanyol
55005 - Traducció B/A/B (Al/Esp/Al) I  3 Intermedi, avançat, superior A2- B1.1; B1.2; B2.1,B2.2; B2+, C1, C2  Alemany i Espanyol
55001 - Llengua Espanyola: Avançat 1  4 Avançat B2.1- B2.2  Espanyol
55007 - Literatura Espanyola  3 Avançat, superior B2.1- B2.2; B2+, C1, C2  Espanyol
55008 - Història Econ.Contemp. Espanya  3 Avançat, superior B2.1- B2.2; B2+, C1, C2  Espanyol
55009 - Geografia  3 Intermedi, avançat, superior A2- B1.1; B2.1- B2.2; B2+, C1, C2  Espanyol
55002 - Llengua Espanyola: Superior 1  4 Superior B2+, C1  Espanyol
55017 - Textos Específics I  3 Avançat, superior B2.1, B2.2, B2+, C1, C2 

Espanyol

Segon Trimestre

Assignatura Crèdits ECTS Nivell d'Espanyol Idioma
55029 - Llengua Espanyola: Intermedi 2 4 Intermedi A2- B1.1; B1.2  Espanyol
55012 - Traducció B/A/B (Ang/Esp/Ang)II  3 Intermedi, avançat, superior A2- B1.1; B1.2; B2.1,B2.2; B2+, C1, C2  Anglès i Espanyol
55013 - Traducció B/A/B (Fr/Esp/Fr) II  3 Intermedi, avançat, superior A2- B1.1; B1.2; B2.1,B2.2; B2+, C1, C2  Francès i Espanyol
55014 - Traducció B/A/B (Al/Esp/Al) II  3 Intermedi, avançat, superior A2- B1.1; B1.2; B2.1,B2.2; B2+, C1, C2  Alemany i Espanyol
55006 - Llengua i Cultura Catalanes I  4 Intermedi, avançat, superior A2- B1.1; B1.2; B2.1,B2.2; B2+, C1, C2  Català
55010 - Llengua Espanyola: Avançat 2  4 Avançat  B2.1- B2.2  Espanyol
55033 - Taller d'Escriptura I. Intermedi 4 Intermedi A2- B1.1; B1.2  Espanyol
55034 - Taller d'Escriptura I. Avançat i Superior 4 Avançat, superior B2.1- B2.2; B2+, C1, C2   Espanyol
55016 - Història d'Espanya  3 Avançat, superior B2.1- B2.2; B2+, C1, C2  Espanyol
55011 - Llengua Espanyola: Superior 2  4 Superior B2+, C1  Espanyol
55027 - Textos Específics II  3 Avançat, Superior B2.1 - B2.2; B2+, C1, C2  Espanyol
55032 - Taller d'Expressió Oral. Intermedi 4 Intermedi A2- B1.1; B1.2  Espanyol
55035 - Taller d'Expressió Oral. Avançat i Superior 4 Avançat, superior B2.1- B2.2; B2+, C1, C2 

Espanyol

Tercer Trimestre

Assignatura Crèdits ECTS Nivell d'Espanyol Idioma
55030 - Llengua Espanyola: Intermedi 3 4 Intermedi A2- B1.1; B1.2  Espanyol
55019 - Traducció B/A/B (Ang/Esp/Ang)III 3 Intermedi, avançat, superior A2- B1.1; B1.2; B2.1,B2.2; B2+, C1, C2  Anglès i Espanyol
55020 - Traducció B/A/B (Fr/Esp/Fr) III  3 Intermedi, avançat, superior A2- B1.1; B1.2; B2.1,B2.2; B2+, C1, C2  Francès i Espanyol
55021 - Traducció B/A/B (Al/Esp/Al) III  3 Intermedi, avançat, superior A2- B1.1; B1.2; B2.1,B2.2; B2+, C1, C2  Alemany i Espanyol
55023 - Llengua i Cultura Catalanes II  4

Intermedi, avançat, superior A2- B1.1; B1.2; B2.1,B2.2; B2+, C1, C2

Requisit: haver aprovat Llengua i cultura cat. I

Català
55022 - La Cultura en els textos  3 Intermedi, avançat A2- B1.1; B1.2; B2.1,B2.2  Espanyol
55028 - Llengua Espanyola: Avançat 3 4 Avançat B2.1- B2.2  Espanyol
55025 - Història de l'Art  3 Avançat, superior B2.1, B2.2, B2+, C1, C2  Espanyol
55024 - Taller d'Escriptura II  4 Avançat, Superior B2.1, B2.2, B2+, C1, C2  Espanyol
55026 - Cine Espanyol Actual  3 Avançat, superior B2.1, B2.2, B2+, C1, C2  Espanyol
55018 - Llengua Espanyola: Superior 3 4 Avançat, superior B2+, C1  Espanyol