Els estudiants de primer curs de Llengües Aplicades han col·laborat amb l'institut de Barcelona, ​​IES Quatre Cantons en una experiència "aprenentatge-servei"


El professorat de llengües de l'Institut d'Educació Secundària Quatre Cantons de Barcelona va encarregar als estudiants de l'assignatura de primer curs Estudi de Casos: Llengües i Educació, del Grau en Llengües Aplicades, l'elaboració, seguint la metodologia flipped classroom, d'una sèrie de vídeos sobre qualsevol tema de les assignatures de llengua de secundària.

 

Amb aquesta consigna els estudiants van formar grups, van seleccionar un tema, es van documentar  sobre el tema triat,  sobre el que suposava la Flipper classroom, van reflexionar sobre la millor manera d'abordar el tema didàcticament i finalment van desenvolupar el guió, van dur a terme la filmació i edició del vídeo. Es va lliurar un total de 24 vídeos i alguns dels temes escollits van ser l'accentuació, l'apostrofació en català  o false friends i phrasal verbs en anglès
 

La metodologia Flipped classroom promou la inversió de la dedicació del temps i espai dels alumnes: l'estudi a casa es dedica a l'adquisició de coneixements i el treball a classe a la pràctica dels mateixos.