Back RAVALSTEAM, un projecte educatiu per a Ciutat Vella

RAVALSTEAM, un projecte educatiu per a Ciutat Vella

13.11.2018

 

En notícies UPF

Com a continuació del projecte “Escola Drassanes i UPF: excel·lència inclusiva a primària”, iniciativa que va guanyar el concurs Responsabilitat Social Universitària (RSU) 2017 que atorga el Consell Social de la UPF, a primers d’octubre,  s’ha iniciat el projecte RAVALSTEAM. Això ha estat possible gràcies a una col·laboració de la Unitat Maria de Maeztu del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF amb l’Ajuntament de Barcelona: Pla de Barris Raval Sud i Gòtic Sud. Aquesta col·laboració cerca reforçar els vincles de la Universitat amb el seu entorn més proper, atès que la UPF té ubicat el seu Rectorat en aquesta àrea geogràfica de la ciutat de Barcelona.

El projecte RAVALSTEAM s’ha posat en marxa per donar suport a la tasca docent dels professors que treballen en la promoció de l'interès per activitats de STEAM (Science, Technology, Engineering, And Mathematics) a les escoles del districte de Ciutat Vella de Barcelona (Escola Drassanes i l'Escola Milà i Fontanals), atès l'èxit de les col·laboracions anteriors establertes en el curs 2017-2018.

Investigadors de la UPF de l’àrea STEAM dedicaran 100 hores de treball a cadascun dels centres amb un programa que ha estat dissenyat específicament per alinear-se amb els projectes educatius dels centres, per incloure resultats de recerca dels diferents equips que treballen al DTIC-UPF sobre tecnologies educatives i processos col·laboratius,  i la inclusió de la perspectiva de gènere en accions que promouen l' interès en les àrees de coneixement  STEAM.

Així doncs, l’Institut Milà i Fontanals s’incorpora al nou projecte RAVALSTEAM amb l’objectiu de contribuir a la relació entre centres de primària i secundària i afavorir la transició de l’alumnat cap a la tecnologia i la ciència, com a eixos d’interès comú entre els centres d’ensenyament. L’alumnat disposarà de cursos específics sobre disseny interactiu (utilitzant tecnologies com ara arduino, impressió 3D o programació) i un taller en què els estudiants podran participar en el disseny d'una nova revista digital. Activitats a càrrec de les quals hi hauran Marie Monique Schaper i Laura Malinverni.

L’Escola Drassanes, disposarà de formació en impressió 3D, disseny interactiu i disseny de videojocs amb Scratch, gràcies a la col·laboració de Patricia Santos, Marie Monique Schaper i Milica Vujovic.

Les accions formatives duen associades una avaluació de l'impacte de les activitats; l'ús per als professors de la plataforma educativa del projecte Integrated Learning Design Environment (ILDE) i els resultats del projecte ChangeMakers sobre Thinking Design aplicat a l'aula. Tots aquests recursos estan coordinats des del Grup de Recerca en Tecnologies Educatives (TIDE) de la UPF que coordina Davínia Hernández-Leo, investigadora del DTIC,  i vinculats a la Unitat d’Excel·lència Maria de Maeztu del DTIC,  dins el projecte de ciències de dades educatives.

Multimedia

Categories:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF

Contact