Les Unitats de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent (USQUIDS) i el CLIK

Amb la col·laboració dels coordinadors de Treballs de Fi de Grau de les facultats i escoles de la Universitat Pompeu Fabra.