SOLER COMPANY, JUAN

PostDoc Researcher
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Knowledge Based Natural Language Interaction lab

+34 93 542 1738
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona