Vés enrere MULTIPARENTALIDAD Y RELACIONES FAMILIARES COMPLEJAS

MULTIPARENTALIDAD Y RELACIONES FAMILIARES COMPLEJAS

MULTIPARENTALIDAD Y RELACIONES FAMILIARES COMPLEJAS
AEI/FEDER, UE - RTI2018-094442-B-I00

El projecte parteix de la creixent complexitat de les estructures familiars a les societats contemporànies, en les quals de vegades concorren múltiples figures parentals respecte dels menors, que ocupen posicions i tenen rols diversos, i pretén analitzar-les i, si escau, perfilar-les normativament mitjançant el concepte de multiparentalitat i laplicació de diverses tècniques regulatòries emprades en el dret comparat (flexibilització de la parentalitat legal, diversificació de les parentalitats jurídicament rellevants, difracció dels efectes de la parentalitat). El projecte s'alinea amb les tesis que, a nivell internacional, proposen reavaluar des del dret relacions personals i familiars complexes sovint invisibilitzades o desenvolupades de manera informal. El projecte presta una atenció particular a dues realitats familiars en què el model multiparental es troba molt present (famílies resultants de relacions homoparentals que poden evolucionar cap a formes col·laboratives de parentalitat, i famílies reconstituïdes després d'una crisi matrimonial o de parella) i incorpora l'estudi de els problemes del seu reconeixement transfronterer. La implementació de criteris normatius adreçats a donar resposta a realitats familiars complexes pot tenir efectes altament beneficiosos per a totes les parts intervinents en una relació parental. Per a les persones adultes, pot procurar el reconeixement oficial de certs rols o funcions parentals, així com una major seguretat jurídica en aspectes tan essencials de la vida personal i familiar com són les decisions reproductives o de criança i educació de fills, i la consegüent assumpció de responsabilitats procreatives i/o parentals.

Per als menors, la implementació d'aquestes propostes pot redundar en una satisfacció més plena del seu interès superior en aspectes molt rellevants de la seva vida, com ara el respecte a la identitat personal, coneixement dels orígens, accés a l'herència genètica, possibilitat de establir contacte personal amb persones amb vincles afectius forts, més estabilitat en la relació de guarda, més seguretat en la prestació d'aliments. El tema proposat, com s'ha fet en els anteriors executats pel grup de recerca sol·licitant, serà analitzat des d'una perspectiva transversal i interdisciplinària, que incorpora la metodologia comparada, a través de la mirada a ordenaments on el concepte multiparentalitat està més desenvolupat, estar més presents les realitats familiars complexes. El projecte, el punt de partida del qual són els resultats i les hipòtesis aconseguides en projectes previs de l'equip, es presenta per un grup investigador consolidat, que incorpora en aquesta ocasió a investigadors de diverses universitats experts en dret de la persona i la família, i que té gairebé vint anys d'experiència de recerca aplicada en aquest àmbit. A més, el grup atresora una alta capacitat formativa i manté una relació estreta amb altres grups de recerca nacionals i internacionals destacats per les seves aportacions en dret de família, filosofia moral, antropologia social, cultural i mèdica, i sociologia.

Total Concedit: 21.780 €