Quants anys fa que ets professor a la UPF?

Treballo a la Universitat Pompeu Fabra des del gener de 1997. Abans havia col·laborat a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.

Sempre havies volgut dedicar-te a la vida acadèmica?

La gestió pública sempre m'ha atret. Inicialment m'havia plantejat treballar directament a alguna administració o bé indirectament a través d'alguna consultoria. Però en descobrir la vessant de recerca, vaig decidir vincular-me a l'acadèmia.

Amb quines altres activitats professionals combines la docència?

Estudis i assessories per a diferents administracions públiques, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. I formacions especialitzades dirigides a perfils tècnics, comandaments i directius.

Quins temes de gestió pública t'interessen més i per què?

M'he especialitzat en la gestió de recursos humans, un dels temes que considero cabdals per explicar la realitat del funcionament de les nostres administracions. També m'interessen els temes d'innovació en gestió pública.

Aquests m'han portat a treballar la dimensió organitzativa de la participació ciutadana, la gestió per processos, l'administració i el govern electrònic -i més recentment el govern obert i les smart cities-, els processos de col·laboració público-privada -en especial l'externalització- i, dins l'àmbit de la gestió de recursos humans, l'avaluació de l'acompliment i el desenvolupament de sistemes d'informació i quadres de comandament integral.

Explica per què la teva assignatura és important.

La gestió pública analitzada des de l'àmbit de les ciències polítiques aporta una visió essencial per entendre el funcionament de les organitzacions públiques i plantejar propostes constructives per millorar-lo. A nivell més aplicat, cal tenir en compte que les matèries que s'inclouen en aquesta assignatura acostumen a ser les més sol·licitades tant a les pràctiques del grau com en les propostes professionals on s'insereixen una part important dels alumnes.

Com definiries el teu estil docent?

Combino els conceptes analítics amb l'explicació de la seva aplicació a la realitat de les administracions públiques. El contingut pràctic és molt important perquè exigeix la participació activa dels alumnes.

De tot el que expliques a classe, què és el més útil?

La realitat del funcionament de la gestió de recursos humans a les organitzacions públiques. És molt útil tant per trencar tòpics com per generar visions crítiques i constructives. També és interessant conèixer instruments concrets d'aquest tipus de gestió, cosa que està molt ben valorada per les institucions on després van a treballar els nostres alumnes.

Com veus la inserció laboral dels alumnes de polítiques?

Malgrat la situació actual, crec que els coneixements i les competències que proposem desenvolupar als nostres alumnes són necessàries i valorades tant per organitzacions públiques com per organitzacions privades -en especial les que treballen per al sector públic-. El perfil de politòleg especialitzat en gestió pública té un important camp per córrer si realment creu en si mateix i genera valor amb la seva activitat professional.

Un missatge final que vulguis compartir amb els estudiants.

És important creure en un mateix i en allò que fa. Posar-hi esforços i ganes i gaudir-ne.

 

Consulta el perfil professional i la producció científica de Miquel Salvador i Serna