Quants anys fa que ets professor a la UPF?

Sóc professor associat de la Universitat Pompeu Fabra des del curs 2004-2005. La meva vinculació amb la UPF s’havia iniciat, però, temps enrere amb un projecte docent. També havia col·laborat anteriorment amb la Universitat Autònoma de Barcelona on havia estudiat.

Sempre havies volgut dedicar-te a la vida acadèmica?

Sempre m’ha interessat l’acadèmia i sempre he volgut estar en contacte amb ella en alguna mesura. M’agrada la docència i m’agrada la recerca. Malgrat això, i per la meva dedicació (molt més petita del que voldria) en el meu cas només podem parlar d’una “petita” vessant acadèmica en la meva vida.

Amb quines altres activitats professionals combines la docència?

Em dedico a la gestió pública. En concret i actualment a la gestió d’hospitals, desenvolupant el càrrec de Cap de Gestió Econòmica de l’Institut de Neurociències a l’Hospital Clínic de Barcelona.

Quins temes de gestió pública t'interessen més i per què?

M’interessa, en general, l’àmbit de l’organització, tant des del punt de vista institucional (models de gestió centralitzats/descentralitzats;col·laboració público-privada), com des del punt de vista d’organització del treball (operacions). Per altra banda, m’interessen també les dinàmiques de translació de les polítiques públiques a la gestió.

Explica per què la teva assignatura és important.

De fet, participo en diverses assignatures, però diria que el més important és procurar fer entendre que el coneixement que transmetem en cadascuna d’elles té una vessant pràctica i que participant críticament de la realitat (per exemple fent gestió en una organització) també es pot crear coneixement. En les assignatures en què participo mirem que els alumnes assagin aquesta experiència.

Com definiries el teu estil docent?

En línia amb la resposta anterior, diria que es caracteritza per buscar constantment la vinculació entre la teoria i la pràctica. També tinc un especial interès en què l’alumnat aprengui mètode, no només continguts. Si més no, aquestes són les meves fites.

De tot el que expliques a classe, què és el més útil?

Miro que la utilitat vingui de tot un procés d’aprenentatge que integri els continguts del temari, la reflexió individual de l’alumne i el treball compartit a l’aula. Sento també que sovint es valora l’experiència en l’àmbit professional fora de l’acadèmia. Ser capaç de transmetre aquesta experiència a l’aula pot ser molt útil, certament.

Com veus la inserció laboral dels alumnes de polítiques?

Cada vegada millor. Crec que hi ha dos factors que hi ajuden. Per una banda, el mercat de treball coneix millor aquest perfil i el comença a valorar. Per una altra, la capacitat dels graduats,  que un cop inserits en el món laboral, demostren la seva vàlua.

Un missatge final que vulguis compartir amb els estudiants.

Que no perdin mai les ganes d’aprendre i d’utilitzar el coneixement per fer-nos millors.