Back Marti Juan, Gerard (2)

MARTI JUAN, GERARD

GERARD MARTI JUAN
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
SIMBIOsys
Postdoctoral researcher