MORALES MUÑOZ, MARIA ARACELI

PhD student
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
CMTech & SIMBIOsys

+34 93 542 1496
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona