Vés enrere La versió final del SignGram Blueprint ja està publicada!

La versió final del SignGram Blueprint ja està publicada!

03.10.2019

 

El SignGram Blueprint és una guia per escriure la gramàtica de la llengua de signes que ha estat possible gràcies al projecte COST Action IS1006 Unraveling the Grammars of European Sign Language: Pathways to Full Citizenship of Deaf Signers and to the Protection of their Linguistic Heritage.

Què és la guia del SignGram i per què es tracta d’una eina innovadora?

  • Proporciona un marc teòric comú i directrius per redactar gramàtiques de les llengües de signes.
  • Descriu tots els components de les gramàtiques de les llengües de signes: fonologia, morfologia, lèxic, sintaxi i semàntica.
  • Inclou un ventall de fenòmens gramaticals, definicions, exemples representatius, imatges, estudis, referències bibliogràfiques, enllaços i un glossari de termes emergent.
  • És d'accés obert i es pot trobar al següent enllaç: https://www.degruyter.com/view/product/467598

Les gramàtiques que creem dins del SIGN-HUB (per a les llengües de signes catalana, alemanya, espanyola, italiana, turca i dels Països Baixos) es basen en les directrius del SignGram Blueprint. El nostre treball es beneficia molt d’aquesta eina, la qual ens proporciona una estructura i marc teòric comuns. D’aquesta manera, millora la comparabilitat entre les gramàtiques que es redactin.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact