Del 14 al 17 d'abril 2020

ACTIVITATS CANCEL·LADES

Presentació

En les darreres edicions de la Setmana Saludable de la UPF, s'ha ofert tot un seguit d'activitats dirigides a la comunitat universitària per afavorir l'adquisició d'hàbits saludables però no va ser fins a mitjans de 2018 que la Universitat va començar a treballar en l'establiment d'un model estratègic d'universitat saludable. El passat 9 de novembre de 2019 el Consell de Govern de la Universitat va adoptar l'acord d'aprovar-lo, sota la denominació de projecte “UPF Saludable”.


Aquest model dóna coherència a les actuacions de la UPF en promoció de la salut mitjançant un marc general focalitzat en cinc eixos d’actuació estratègica i quinze línies o reptes de procés clau, que possibilitarà oferir, en endavant, accions estructurades al llarg de l'any amb la finalitat de consolidar l'adquisició d’hàbits i d'un estil de vida més saludable.
 

 

Figura 1. Eixos i línies estratègiques del projecte “UPF Saludable”.

 

Per això, la Setmana Saludable d’enguany, que arriba a la vuitena edició, ofereix activitats relacionades amb l’estil de vida, un dels eixos d’actuació, i les línies estratègiques de l’alimentació saludable, l’activitat física i la salut emocional, com a mostra de les activitats que gradualment s’implantaran a la Universitat.

 

Entre el 14 i el 17 d'abril de 2020 s’oferiran activitats gratuïtes en diferents dependències universitàries. Totes les activitats requereixen control d'assistència i  en algunes d’elles cal inscriure-s'hi prèviament per l'aforament limitat dels espais que les acullen.

Els tallers i activitats de la Setmana Saludable tindran un reconeixement de 0,25 crèdits ECTS del Programa d'Activitats de Compromís Social (PACS)* (Es reconeixerà un màxim d'1 crèdit ECTS).
 

   Xarxa Catalana d'Universitats Saludables

*Excepte les activitats trimestrals organitzades pel SACU i les activitats organitzades pel PRBB.

Col·laboradors