Visualització del contingut web

Aquesta és l'aplicació més utilitzada de totes. És l'eina bàsica per col·locar contingut a una pàgina. Un cop l'hem arrossegat a l'àrea, veurem dues opcions: "Seleccioneu el contingut" i "Afegeix".

Seleccioneu el contingut

Aquesta opció ens permet col·locar un contingut ja existent al nostre site. Hem de sel·leccionar el contingut del llistat que s'obre i llavors confirmar el botó "Desa" per confirmar. La resta d'opcions les deixarem tal i com venen per defecte. Tenim un cercador per si el llistat és molt llarg.

Aquest contingut pot existir perquè ja el tenim col·locat en una altra pàgina del nostre site o perquè l'hem creat prèviament des de la pàgina d'administració de contingut del site. Per tant, podem tenir contingut creat, però que no sigui visible públicament perquè no el tenim col·locat a cap pàgina.

També cal tenir en compte que si tenim un mateix contingut en diferents pàgines i l'editem des d'una d'elles, els canvis que fem es faran efectius en TOTES les pàgines, ja que es tracta sempre del mateix contingut.

Afegeix

Quan cliquem aquest botó, per defecte se'ns obre un formulari de creació d'un contingut web bàsic:

 

Al camp "Títol" hi hem de posar el nom del contingut. Aquest nom no es visualitzarà quan els usuaris visitin la pàgina on hem posat el contingut, però és molt important posar-lo bé perquè és el que identifica el contingut dins del llistat de continguts del nostre site. Aquest nom es visualitzarà en el llistat de continguts de les pàgines d'adminstració o en els resultats de les cerques que facin els usuaris mitjançant l'eina de cerca (lupa), que tenen sempre disponible a la capçalera del site.

Al camp "Contingut" és on posarem tot el contingut. És un camp d'edició HTML. Teniu totes les opcions típiques d'aquest camp i recordeu que podeu commutar al mode d'edició directe en HTML amb el botó "Codi font".

Un cop tenim aquests dos camps emplenats cliquem Publica.

Si volem afegir un altre tipus de contingut, anirem al botó "Seleccioneu" i escollirem el contingut de la llista fent servir el botó "Trieu". Altres tipus de continguts que es visualitzen amb l'aplicació "visualització del contingut web":

Canviar el títol de l'aplicació

Un cop tenim el contingut col·locat, encara ens queda definir el títol que veuran els usuaris. D'entrada sempre tindrem el títol de l'aplicació "Visualització del contingut web" visible:

Si cliquem directament sobre aquest títol ens deixarà editar-lo i quan haguem escrit el definitiu confirmem.

Si voleu que el contingut no tingui títol, podeu desactivar aquesta zona de títol de l'aplicació tal i com s'indica a l'apartat Aspecte i comportament

Edició i esborrat

Quan tenim un contingut col·locat amb aquesta aplicació sempre podem editar-lo amb el botó "Edita". Si volem treure'l haurem d'esborrar l'aplicació tal i com s'explica a l'apartat Esborrar una aplicació