Tipus de continguts

  1. Les pàgines de contingut són només contenidors buits.
  2. Les aplicacions permeten afegir funcionalitat a una pàgina de contingut.
  3. Els continguts són les peces d'informació que es visualitzen a les pàgines de contingut mitjançant algunes aplicacions.

Tipus de continguts

Al portal trobaràs diferents tipus de continguts. El contingut web bàsic és el més simple de tots i el que faràs servir més sovint, però també hi trobaràs continguts estructurats més complexos que et permetran organitzar i visualitzar la teva informació de la manera més adequada.