Utilitzar taules en un contingut

En aquesta secció s'explica com es pot optimitzar l'aparença de les taules dins un contingut. Ara bé, recordeu:

Com a norma general, hem d'utilitzar les taules només per tabular dades, i mai per donar un sentit estètic a la pàgina (alineació del text, disposició d'imatges). Llegiu-ne más a la secció Com escrivim a la web?

 

Optimitzar l'amplada d'una taula

En el moment de crear una taula, cal que indiquem el següent:

  • Al camp Amplada, posar el valor 100% (és important indicar que sigui un % !)
  • Opcionalment, al camp Capçaleres podem indicar que la primera fila (o la primera columna) ha de ser capçalera. D'aquesta manera, s'aplica un color diferent a tota la fila (o columna).

Si ja tenim creada la taula i ho volem canviar, cal situar el cursor sobre la taula i fer clic amb el botó dret. Seleccionar Propietats de la taula i procedir com quan creem la taula de bell nou.

 

Optimitzar les columnes

Quan ompim una taula amb text, l'amplada de les columnes s'adapta al contingut a mesura que anem escrivint. Si volem que les columnes de la taula conservin  sempre la mateixa proporció, cal fer el següent:

  • Situar el cursor a la cel·la superior de la primera columna de la taula i fer clic amb el botó dret. Seleccionar Cel·la > Propietats de la cel·la.
  • On diu Amplada, escriure el percentatge que volem que ocupi aquella columna i, molt important, seleccionar "Percentatge" al desplegable del costat. Pe exemple: "20" i "Percentatge" indica que la columna farà sempre un 20%.
  • Fer clic al botó D'acord.
  • Repetir el mateix per a la segona i tercera columnes. En total, han de sumar 100%

Si tenim diferents taules en una mateixa pàgina, i volem que totes tinguin un mateix aspecte, cal fer-ho a cada taula. 

Indicant que les columnes ocupen un percentatge, ens assegurem que es veu correctament tant en monitors grans com en dispositius mòbils.