Fitxa de projecte de recerca

El contingut projecte de recerca permet documentar els projectes en fitxes que es presenten en forma de llistat. És possible categoritzar les fitxes per filtrar-les o presentar-les en diferents llistats (p. ex., projectes actuals i projectes tancats). Si el projecte té una web pròpia, permet saltar directament a la web des del llistat.

Com es veu

El llistat de fitxes de projectes

Com un llistat de projectes, amb la seva imatge, títol i resum.

Lllista de projectes

La fitxa de projecte (vista ampliada)

Es visualitza el logo, títol i resum del projecte. A continuació, en pestanyes, els investigadors, la descripció completa, col·laboradors i finançament, si s'han introduït a la fitxa. Si el projecte té web pròpia, no es visualitza aquesta fitxa.

Fitxa de projecte

El llistat de projectes

Com un llistat de projectes, amb la seva icona, títol i resum.

Llista de projectes vista mòbil

La fitxa de projecte (vista ampliada)

Es visualitza el logo, títol i resum del projecte. A continuació, en desplegables, els investigadors, la descripció completa, col·laboradors i finançament, si s'han introduït a la fitxa. Si el projecte té web pròpia, no es visualitza aquesta fitxa.

Fitxa de projecte, vista mòbil

Com es crea

 • Des de la capçalera del llistat de projectes, clicant l'opció Afegeix projecte de recerca. Si tens diferents llistats de projectes, cal crear la fitxa des del llistat on vulguis que aparegui.
  Afegeix projecte de recerca

Com s'esborra

Com s'edita

Opcions per editar el contingut

 • Des de la llista on es visualitzi aquest contingut, amb el botó Edita
 • Des d'Administració Continguts localitzant-lo a la carpeta corresponent

Segueix sempre les indicacions de  Ús de l'editor de contingut HTML per estalviar-te maldecaps.

Parts del contingut

 • Títol (obligatori): nom intern de la fitxa, que ha d'identificar correctament el projecte; tot i que no es visualitzarà, es recomana que coincideixi amb el nom del projecte.
 • Nom del projecte (obligatori): nom del projecte, tal com es mostrarà a la fitxa.
 • Imatge: icona que identifica el projecte. Es puja directament des del PC (no cal copiar-la prèviament com a contingut multimèdia). Mida aproximada: 400 x 400 px. Es pot ometre.
 • Resum: breu descripció del projecte, per mostrar en el format llista. Està limitat a 250 caràcters.
 • Web del projecte: si el projecte té una web pròpia, s'indicarà la URL en aquest camp; aleshores ja no cal omplir la resta d'informació.
 • Investigador principal: nom de l'investigador principal del projecte. Si té una web personal, es pot indicar al camp Enllaç investigador principal (opcional). Si hi ha més d'un investigador principal, els pots anar afegint clicant el signe +.
 • Investigadors: permet incloure una llista d'investigadors del projecte. Per a cadascun s'indicarà el nom dins el camp Investigadors i, opcionalment, l'enllaç a la seva web personal. Els pots anar afegint clicant el signe +.
 • Descripció: descripció detallada del projecte.
 • Col·laboradors: persones o entitats que col·laboren en el projecte. És un text lliure que pot contenir imatges i enllaços.
 • Finançament: entitats que participen en el finançament del projecte en el projecte. És un text lliure que pot contenir imatges i enllaços.
 • Data d'inici: data en què comença el projecte. Es pot utilitzar per configurar l’ordenació de la llista de projectes. Si no es vol indicar aquesta data, es pot deixar en blanc i marcar la casella Desactiva.
 • Data de fi: data de finalització del projecte (real o prevista). Si no es vol indicar aquesta data, es pot deixar en blanc i marcar la casella Desactiva.

Categorització

Les fitxes de projectes de recerca es poden categoritzar, per tal que es mostrin organitzats en diferents llistats o que es puguin filtrar.

Com es tradueix

Exemples