PPC

Aquesta aplicació l'hem de configurar des de Serveis Web.

Aquesta aplicació permet sincronitzar llistats de les dades de producció científica del Portal de Producció Científica (PPC) directament a la teva web. Les dades es poden recuperar per investigador, departament o figura de recerca (cal que tots els membres del grup tinguin les dades ben actualitzades al PPC).

Es poden llistar:

  • publicacions: articles de revista, capítols de llibre, llibres, working papers, actes de congressos, etc. Si la publicació està en accés obert o bé a l'e-Repositori de la UPF, es pot accedir al text complet.
  • participacions a congressos
  • tesis dirigides
  • projectes de recerca

Exemples:

  • Publicacions de Carme Bach: hi ha un llistat per cada tipus de publicació.
  • Publicacions del grup de recerca IULATerm: totes les publicacions en un sol llistat organitzat per anys.