Pàgines

save image

 

Si fem clic al botó Administració > Pàgines ens porta a "Pàgines del lloc web". Aquí tenim l'opció d’afegir i administrar:

  • "Pàgines públiques": Les pàgines públiques són visibles per a tots els visitants del nostre site, tant si son anònims com si són usuaris membres del nostre site.
  • "Pàgines privades": Les pàgines privades només són visibles per als usuaris membres del nostre site.

Per norma general només es farà servir un dels dos tipus de pàgina en un mateix site. És a dir, si necessitem tenir informació pública i privada a la vegada, sempre ho farem en dos sites diferenciats: 

  • un site només amb pàgines públiques per a tota la informació pública (per exemple, la pàgina de web de grup).
  • un altre site només amb pàgines privades amb tota la informació privada (per exemple, una intranet).

Tant l'arbre de pàgines públiques com el de pàgines privades tenen una arrel des d'on penja tota l'estructura (veure la captura més avall). Si cliquem aquesta arrel, tindrem un conjunt d'apartats amb configuracions: Aspecte i comportament, Logotip, Javascript, Avançat, Regles de dispositius mòbils, Metadates. També veurem el botons Exporta i Importa.

Aquests apartats i botons estan reservats als equips de suport web de les unitats d'informàtica de cada campus. Com a usuari, qualsevol canvi que hi realitzis serà sota la teva responsabilitat.

Si tens cap necessitat, dubte o problema al voltant d'aquesta pàgina arrel et pots posar en contacte amb la unitat d'informàtica del teu campus, ja sigui via CAU o telefònicament.