Pàgines

Abans d'afegir una pàgina nova a l'arbre de pàgines de la teva web cal pensar molt bé on encaixa conceptualment dins la teva organització de la informació. Molt poques vegades està justificat afegir una pàgina a primer nivell.

A la web de la UPF fem servir dos tipus de pàgines:

  • Pàgina de contingut: és la que utilitzarem en la majoria dels casos.
  • Pàgina d'enllaç a una altra web, document o pàgina de la teva web.

Les pàgines d'una web s'organitzen de manera jeràrquica en forma d'arbre que construeix el menú i organitza la navegació. És important que aquest arbre reflecteixi l'arquitectura de la informació de la teva web.