Pàgines

Abans d'afegir una pàgina nova a l'arbre de pàgines de la teva web cal pensar molt bé on encaixa conceptualment dins la teva organització de la informació. Molt poques vegades està justificat afegir una pàgina a primer nivell.

A la web de la UPF fem servir dos tipus de pàgines:

  • Pàgina de contingut: és la que utilitzarem en la majoria dels casos.
  • Pàgina d'enllaç a una altra web, document o pàgina de la teva web.

Les pàgines d'una web s'organitzen de manera jeràrquica en forma d'arbre que determina la navegació. És important que aquest arbre reflecteixi l'arquitectura de la informació de la teva web.