Mòduls de portal imbricats

Aquesta aplicació ens permet subdividir una àrea de col·locació les vegades que necessitem. Només hem d'arrossegar l'aplicació a l'àrea. Recordeu que per col·locar una aplicació teniu més informació: Afegir una aplicació

Quan la tenim col·locada a l'àrea ens trobarem una aplicació que haurem de configurar clicant el botó de configuració ().

A la configuració veurem totes les opcions/subdivisions disponibles. En seleccionem una i cliquem "Desa".

Si tens cap necessitat, dubte o problema sobre aquesta aplicació, et pots posar en contacte amb la unitat d'informàtica del teu campus, ja sigui via CAU o telefònicament.